Polnische Unternehmen im Fokus der Steuerfahndung | Polscy przedsiębiorcy pod obserwacja organów podatkowych

  • Beitrags-Autor:
  • Beitrags-Kategorie:Steuerstrafrecht

Polnische Händler im Fokus der Steuerfahndung

Derzeit werten eine Reihe von Finanzämtern Informationen über gewerbliche Unternehmer mit Sitz in Polen aus, die über die Internet-Plattform Amazon.de aus gewerblich tätig waren. Die Informationen wurden durch die Steueraufsichtsstellen der Finanzverwaltung im Wegen eines Auskunftsersuchens gewonnen und als Kontrollmitteilung nun an die betreffenden Finanzämter zur Auswertung übersandt.

Konkret stehen umsatzsteuerliche Vorwürfe im Raum. Schwerpunktmäßig geht es um Umsätze aus dem Verkauf von Waren über Amazon.de und dem Versand der Waren aus Polen an den deutschen Endkunden. In diesen Zusammenhang ist auf die Vorschrift des § 3c Umsatzsteuergesetz (UStG) hinzuweisen. 

 

Wird nach § 3c Absatz 1 UStG bei einer Lieferung der Gegenstand durch den Lieferer oder einen von ihm beauftragten Dritten aus dem Gebiet eines Mitgliedstaates in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates oder aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet in die in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebiete befördert oder versendet, so gilt die Lieferung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 dort als ausgeführt, wo die Beförderung oder Versendung endet. Allerdings ist die Vorschrift des § 3 Absatz 1 UStG nicht anzuwenden, wenn bei dem Lieferer der Gesamtbetrag der Entgelte, der den Lieferungen in einen Mitgliedstaat zuzurechnen ist, die maßgebliche Lieferschwelle im laufenden Kalenderjahr nicht überschreitet und im vorangegangenen Kalenderjahr nicht überschritten hat. Maßgebende Lieferschwelle ist im Fall der Beendigung der Beförderung oder Versendung im Inland der Betrag von 100.000 Euro.

Beispiel:

Adam ist ein polnischer Unternehmer mit Sitz in Warschau. Über Amazon.de hat Adam im Jahr 2016 Netto-Umsätze von Polen nach Deutschland in Höhe von 120.000 Euro ausgeführt. Im Jahr 2017 hat Adam Umsätze in Höhe von 50.000 Euro ausgeführt. Eine Steuererklärung hat Adam in Deutschland nicht abgegeben.

Lösung:

Die Lieferschwelle von 100.000 Euro ist im Jahr 2016 überschritten. Es verbleiben somit 20.000 Euro, die nunmehr in Deutschland zu versteuern sind.
Durch die Überschreitung der Lieferschwelle wird, muss der Umsatz im Jahr 2017 voll versteuert werden. 

Da Adam bisher keine Steuererklärung abgegeben hat, ist nach den derzeitigen Erfahrungen in vergleichbaren Fällen auszugehen, dass die Finanzverwaltung ein Steuerstrafverfahren einleiten.

Betroffene Unternehmer aus Polen sollten bei entsprechenden Schreiben der Finanzverwaltung umgehend einen auf das Steuerstrafrecht spezialisierten Rechtsanwalt kontaktieren. Unsere Kanzlei berät derzeit eine ganze Reihe von polnischen Unternehmern, die wegen solcher Sachverhalte in den Fokus der Steuerfahndung gerückt sind.

Senden Sie mir einfach Ihre Fragen per Email (m.figatowski@gtkr.de) zu oder rufen Sie in meiner Rechtsanwaltskanzlei in Bonn unter +49228-967624-0 an. Eine Kontaktaufnahme ist unproblematisch auch in polnischer Sprache möglich.

 


Polnische Fassung:

Obecnie w wielu urzędach skarbowych oceniane są informacje dotyczące przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski, którzy prowadzili działalność handlową za pośrednictwem platformy internetowej Amazon.de.

Informacje te zostały uzyskane przez inspektoraty organów podatkowych na podstawie wniosku o udzielenie informacji, a obecnie zostały przesłane do zainteresowanych urzędów skarbowych w celu ich oceny jako zawiadomienia o kontroli.

Konkretnie rzecz ujmując, zarzuty dotyczą podatku obrotowego. Główny nacisk kładzie się na obrót ze sprzedaży towarów za pośrednictwem Amazon.de i wysyłkę towarów z Polski do niemieckiego klienta końcowego. W tym kontekście należy odnieść się do przepisu § 3c niemieckiej ustawy o podatku obrotowym (UStG).

Zgodnie z § 3c ust. 1 UStG, jeżeli w przypadku dostawy towary są transportowane lub wysyłane przez dostawcę lub osobę trzecią działającą na jego zlecenie z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego lub z pozostałej części terytorium Wspólnoty na terytoria, o których mowa w § 1 ust. 3, dostawę uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia transportu lub wysyłki, zgodnie z ust. 2-5. Jednakże przepisy art. 3 ust. 1 Ustawy o podatku obrotowym nie mają zastosowania, jeżeli w przypadku dostawcy całkowita kwota wynagrodzenia, którą można przypisać dostawom na rzecz Państwa Członkowskiego, nie przekracza odpowiedniego progu dostaw w bieżącym roku kalendarzowym i nie przekraczała go w poprzednim roku kalendarzowym. Odpowiednim progiem dostaw jest kwota 100.000 euro w przypadku realizacji transportu krajowego lub wysyłki.

Przykład:

Adam jest polskim przedsiębiorcą z siedzibą w Warszawie. W 2016 roku Adam wyeksportował z Polski do Niemiec za pośrednictwem Amazon.de sprzedaż netto w wysokości 120 000 euro. W 2017 roku Adam wyeksportował sprzedaż w wysokości 50.000 euro. Adam nie złożył zeznania podatkowego w Niemczech.

Rozwiązanie:

Próg podaży 100 000 euro został przekroczony w 2016 r. Pozostaje więc 20.000 euro, które podlegają opodatkowaniu w Niemczech.
W związku z przekroczeniem progu dostawy, obrót musi być w całości opodatkowany w 2017 r.

Ponieważ Adam nie złożył do tej pory zeznania podatkowego, na podstawie dotychczasowych doświadczeń w podobnych sprawach można założyć, że organy podatkowe będą wszczynać postępowania karne skarbowe.

Poszkodowani przedsiębiorcy z Polski w przypadku otrzymania takich pism od organów podatkowych powinni niezwłocznie skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie karnym skarbowym. Nasza kancelaria doradza obecnie wielu polskim przedsiębiorcom, którzy z tego powodu znaleźli się pod obserwacją organów podatkowych.

Pytania proszę kierować do mnie drogą mailową (m.figatowski@gtkr.de) lub telefonicznie do mojej kancelarii w Bonn pod numerem +49228-967624-0. Bez problemu można się ze mną skontaktować również w języku polskim.

przez adwokata Marcina Figatowskiego, LL.M. (Tax)

Jestem prawnikiem w GTK Rechtsanwälte Klein Figatowski Todtenhöfer, a wcześniej pracowałem przez wiele lat w służbie wyższej urzędów skarbowych Nadrenii Północnej-Westfalii, m.in. jako kierownik obszaru specjalistycznego w biurze dochodzeń podatkowych/spraw karnych i grzywien. Stronę internetową naszej kancelarii można znaleźć pod adresem www.gtkr.de, a moją osobistą pod adresem www.martin-figatowski.de .